Deklaracja dostępności

Liczba odwiedzających: 3351

Centrum Rekreacji Nieporęt  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://cr.nieporet.pl/

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna  z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak tłumacza języka migowego,
 • nie wszystkie grafiki posiadają tekst alternatywny-naruszenie zasady 1.1.1.
 • dokumenty załączane na stronie nie zawsze zawierają wersję tekstową - naruszenie zasady 1.1.1

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

 • podwyższony kontrast (czarne tło, białe i żółte litery),
 • możliwość powiększania liter na stronie,
 • na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:  
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Patrycja Majewska.
 • E-mail: p.majewska@osir.nieporet.pl
 • Telefon: 22 772 00 89

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Rekreacji Nieporęt
 • Adres: ul. Wojska Polskiego 3, 05-126 Nieporęt
 • E-mail: a.madej@cr.nieporet.pl
 • Telefon: 668-481-739

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pływalnia sportowa:

Siedziba Pływalnia sportowa Aquapark „Fala”       
Koncertowa 4
05-126 Nieporęt

Do budynku prowadzi wejście główne od ulicy Koncertowej 4.
Do wejścia prowadzą stopnie.
Przy wejściu znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych.

Drzwi wejściowe posiadają minimalne wymiary skrajni potrzebne do poruszania się osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym, osoby poruszającej się z białą laską, poruszającej się przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski.

Budynek posiada parter.
Kasa znajduje się na wprost wejścia głównego.
Lada kasy nie jest obniżona.

Tablica informacyjna znajduje się przy bramie głównej po prawej stronie. Jest w kontrastowej kolorystyce (granatowe litery na białym/jasnym tle).

Przy wejściu na pływalnię po lewej stronie znajduje się tablica z ogłoszeniami. Trudność może dotyczyć ogłoszeń zamieszczonych najwyżej tablicy – z pozycji osoby siedzącej na wózku ogłoszenia będą nieczytelne.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoba Głucha lub niesłysząca w przypadku zgłoszenia się do Urzędu będzie mogła skorzystać na miejscu z pomocy tłumacza Migam, po zestawieniu wideopołączenia przez pracownika Urzędu. To rozwiązanie jest dla interesanta Urzędu bezpłatne.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych wjazd od Koncertowej 4. Miejsca postojowe oznaczone (znak pionowy), są w całości dostosowane.

Inne informacje

Dojazd do pływalni sportowej Aquapark Fala:

 • autobusami ZTM numer 735 oraz 705         
  (przystanek po obu stronach ulicy Jana Kazimierza, chodnik i przejście dla pieszych dostosowane dla osób niepełnosprawnych i osób ze szczególnymi potrzebami, autobusami linii L-8
  (przystanek przy Kościele ul. Izabelińska),
 • samochodem ulicą Jana Kazimierza

Siedziba CENTRUM REKREACJI NIEPORĘT:    
Wojska Polskiego 3   
05-126 Nieporęt

Do budynku prowadzą trzy wejścia.
Główne wejście od ulicy Wojska Polskiego 3 oraz dwa boczne wejścia, od strony wody, stacji Orlen  i od strony drogi wewnętrznej na terenie obiektu.
Wejścia nie posiadają żadnych stopni.

Drzwi wejściowe zarówno wejścia głównego, jak i bocznych posiadają minimalne wymiary skrajni potrzebne do poruszania się osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym, osoby poruszającej się z białą laską, poruszającej się przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski.

Budynek jest w konstrukcji parterowej.
W budynku znajduje się 5 pomieszczeń , skład których wchodzi pomieszczenie socjalne, toaleta, pokój Księgowości, pokój Recepcji,  

Kancelaria znajduje się na parterze na wprost wejścia głównego.
Lada kancelarii nie jest obniżona. 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Wypoczynkowego Nieporęt Pilawa , po lewej stronie od wejścia głównego w kontenerach sanitarnych, wraz z kontenerem sanitarnym dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępny jest cały obiekt,

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoba Głucha lub niesłysząca w przypadku zgłoszenia się do Urzędu będzie mogła skorzystać na miejscu z pomocy tłumacza Migam, po zestawieniu wideo połączenia przez pracownika Urzędu. To rozwiązanie jest dla interesanta Urzędu bezpłatne.

Przed bramie wjazdowej na teren obiektu, na parkingu dla Gości wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (znajdujące się przy stróżówce . Miejsca postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana), są w całości dostosowane.

Inne informacje

Dojazd do Centrum Rekreacji Nieporęt znajdującej sie na terenie Kompleksu Wypoczynkowo - Rekreacyjnego Nieporęt-Pilawa :

 • autobusami ZTM numer 705           
 • samochodem ulicą Wojska Polskiego 3